7

[Drága jó istenem, sohase hittem, hogy eggy illyen rossz embert …]

– Drága jó istenem, sohase hittem, hogy eggy illyen rossz embert ily nehezen lehet elfelejteni!

Édes jó istenem, adj nekem erőt hozzá, hogy megnyugtassam magam!

Hiszen nem érdemli meg tőlem, de nem bírom felejteni!

Jaj, jaj, jaj, nekem, eggyetlen rossz férjem!

Drága Ferim, aranyos egyetlen jó Ferim!

Hiszen oly sokat megvertél, de még annak sem tudom a dacára elfelejteni, hogy mennyit küzdöttünk együtt.

Eggyetlen gyermekünket felneveltük keservesen, kiiskoláztattam.

Mindenre megsegített a Jóisten azír melletted.

Uram, segíts meg engem, adj erőt ennek a szomorú bánatomnak az elviselésére!

Jaj nekem, egyetlenegy jó uram, csak még eccer tudnálak látni életbe!

Ó, ó, nekem, jaj, istenem, segíts meg engem!95


Hajdúhadház (Hajdú)
Hátra Kezdőlap Előre