12

[Jaj, édes fiam, kedves fiam! …]

Jaj, édes fiam, kedves fiam!

Jaj, de szomorú levelet hozott a posta!

Jaj, hol vesztél oda a messzi távolba?

Csak a madarak repdesnek feletted!

Édes fiam, kedves fiam, drága gyermekem!

Jaj, mindentudó, igen okos, értelmes gyermekem, hol keresselek, hol tanáljalak fel?

Jaj, de messzi vagy tűllem, de elrabót a halál!

Csak a puskagolyók jártak feletted, édes gyermekem, kedves fiam!

Jaj, komámasszony, komámasszony, nekünk igen rossz reggelünk van!

Jaj, miránk igen szomorún sütött ránk a nap, igen szomorú jóreggel van, kedves komámasszony!

Jaj, édes gyermekem, kedves fiam, hol keresselek, merre keresselek?

Nem kopogtatol már többet a kerítésen!

Kit várjak mán én ezután minden reggel, minden este: – Édesanyám, gyöjjék mán egy kicsit! –

Jaj, kihez menjek, kit keress(el)ek, kit lessek minden reggel, hogy merrűl gyön?

Nincsen nekem senki!

Jaj, édes gyermekem, kedves gyermekem, igen okos, értelmes fiam!

Jaj, de elrabót tűllem a halál, de messzi vagy!

Nincsen, aki végtül-végig járja a koporsódat, csak a madarak repdesnek feletted, drága édes fiam!

Jaj, mikor még itthon vótál most esztendeje, igen mondtad, mikor mentünk a répát kapálni: – Jaj, édesanyám, de szép piritós krumpli, jövőre, ha éljünk, maj(d) vessünk belőlle!

Jaj, de nem tudtad elérni, édes gyermekem, hogy a szép piritós krumpébul tudjál szerezni!

Jaj, de örültél neki, mikor megláttad!

Igen csudálkoztál rajta: – Jaj, édesanyám, még ilyet nem láttam! –

Kihez menjek már, kivel beszéljek, édes gyermekem?

Jaj nékem, anyátlan-apátlan, ártatlan kis madaram, kinn a messzi távolba, ahol senkid sincsen!

Jaj, istenem, istenem, merre keresselek, hol találjalak meg?101


Cigánd (Zemplén)
Hátra Kezdőlap Előre