15

[Jaj, jaj, jaj, mennyit siratta! …]

Jaj, jaj, jaj, mennyit siratta!

Jaj, mennyiszer elájút az udvaron, mikor meghallotta Jóskának a halálát!

Édesapám, szívem, apám!

De mikor Jánosnak, jaj, a Kárpátokba a lábát ellőtték, jaj, mikor a levélbe megjött, jaj, édesapám, hogy a féllábát a Kárpátokba hatta, nem tudott a lábán megállni!

Ó, bánathúzó édesapám, kinek a faluba senkinek annyi bánatja nem vót min(t) neki!

Édesapám, hányszor a házába lejöttünk, szívem, de mink azt sose nem vigasztaltuk meg, hanem inkább megsértettük.

Édes, jó szavú édesapám, senki annyi bánatot el nem húzott, min(t) kend!

Jaj, egyiket Amerikába, a másikot Romániába, a harmadikot Hadikba s a negyediket a háborúba!

Édes, jó gondozó édesapám, jó gondviselő édesapám!

Köszönöm, édesapám, a kend jóságát, jó falássát, édesapám, szívem, apám!

Akinek az életjiből soha üres kézzel ki nem mentem!

Örökké aszondta: – Adjá(l), Anna, valamit, szegénnek, met nemcsak azétt jött, hogy meglásson, hanem azétt, hogy valamit adjunk, vagy a szegénségit enyhítsük.

Soha üres kézvel ki nem mentem a házából, édesapám, lelkem, apám!

Jaj, mennyit vigasztalt, amikor özvegyen maradtam, jaj, jaj, hogy mennyit sajnát ingemet!

Soha eggyet nem sajnát úgy, mint ingemet.

Met én vótam a legnagyobb s a legszerencsétlenebb!

Édesapám, megérdemlené, hogy soha a szemem meg ne száradjon a sírástól, örökké csak sírassam!104


Hadikfalva (Bukovina)
Hátra Kezdőlap Előre