4

[Szomorú a halál a gyarló embernek; …]

Szomorú a halál a gyarló embernek;
Halál követétől mindenek rettegnek,
Kiváltképpen kik ez világban örülnek,
Nehéz e világtól megválni ezeknek.
Azért, gyarló világ, már maradj magadnak,
Abban való hitben, kik benned vígadnak!
Tovább követője nem leszek utadnak,
Nem leszek bús rabja mulandó javadnak.
Elvégeztem immár pályafutásomat,
Ez világon való zarándoklásomat;
Megtartottam hitem s igaz vallásomat.
Jövel, Jézus Krisztus, add meg koronámat!114

Haraszti (Szlavónia)
Hátra Kezdőlap Előre