1

[Új esztendő, vígságszerző …]

Új esztendő, vígságszerző
Most kezd újulni.
Újulása víg örömet
Szokott hirdetni.
Hirdeti már a Messiást
Eljöttnek lenni.
Légyetek a nagy Istennek
Igaz hívei!
Alsó kék ég, felső kék ég,
Dicsérd uradat;
Urad áldjad, menny, föld, tenger,
Te megtartódat!
Megtartódnak, táplálódnak
Mondj hozsannákat.
Hozsánna néked, Úr Jézus.
Mondj jónapokat!
Áldott Jézus, dicső Krisztus,
Kedvezz népednek!
Bor-, búzával, bő terméssel
Látogasd őket!
Légyen, mint a Noé galambja,
Mert megszűnt az özönvíz habja,
Nyugvást lele a bárkába,
Zöld ágat hoza szájába.
Mi is hát e rigmusokkal
Beköszöntünk az új esztendőnek estéjén.
Ámen.157

Ormánság (Baranya)
Hátra Kezdőlap Előre