7

[Fassang, fassang három napja. …]

Fassang, fassang három napja.
Itt hagyott a lányok anyja.
Gyűjjék haza, Pesta bácsi,
Mind eladták a lányokat:
Kit görheér, kit máléér163.
Bagi Katyit egy bimbóér;
Ak kondásnét egy malacér,
Ak kántornét egy szoknyáér,
A lovásznét egy csikóér.
Haja, kincs, haja, kincs!
Nekem vót, de már nincs.
Elhagyott, aki vót.
Hol vegyek ollyan jót?
– La-la-la, ja-la-la. –
Hol vegyek ollyan jót?164

Maconka (Heves)
Hátra Kezdőlap Előre