15

[Szent Gergely doktornak …]

Szent Gergely doktornak
Híres tanitónknak
Az ő napja:
Régi szokás szerint
Menjünk Isten szerint
Iskolába.
Lám a madarak is
Hogy szaporodjanak,
Majd eljönnek;
A szép kikeletnek
Sok szép énekszóval
Zengedeznek.
Krisztus urunk régen
Itt e földön lévén
Gyermekkorban,
Szeretvén rendünket,
Ülvén doktorok közt,
A templomban.
Mert illendőképpen,
Mint gyümölcsöskertben
A fáitok,
Neveltetnek ifjak
Gyermekek s jó fiúk
Isten által.
Ilyképpen királyok,
Úrfiak s császárok
Oktattatnak;
A szegény árvák is,
Elhagyott ifjak is
Taníttatnak.
Ti is azonképpen
Jertek el csak szépen
Iskolába!
Jó tanítónk vagyon,
Kit Isten megáldjon,
Ki minket vár.
Hogyha nem adhattok
Minekünk diákot
Házatokból,
Papirosra való
Adományt adjatok
Javatokból!
Az Isten áldása
És szent áldomása
Házatokon,
Maradjon mindvégig
Világ végezetéig
Javatokon!175

Ivánc (Vas)
Hátra Kezdőlap Előre