45

[Kelj fel, gazda, kelj fel! …]

Kelj fel, gazda, kelj fel!
Szállott Isten házodra
Sokável, seregivel,
Szárnyos angyalável,
Teli poharável,
Vetett asztalável.
Rét ökör, régi törvín,
Haj, regü, rejte!
Amott keletkezik
Egy kis kerek pázsit,
Abba legelészik
Csudafijú szarvas.
Csudafijú szarvasnak
Ezer ágo-bóga;
Ezer misegyertya
Gyújtatlan gyuladjék,
Ótatlan aludjék!
Rét ökör, régi törvín,
Haj, regü, rejte!
Adjon az Úristen
Ennek a gazdának
Két kis ökröt,
Két kis béröst!
Az eketartónak
Arany ekeszarvat;
Az ökörhajtónak
Arany ustornyelet!
Rét ökör, régi törvín,
Haj, regü, rejte!
Adjon az Úristen
Ennek a gazdának
Egy hold földön
Száz kereszt rozsot!
Egy hold földön
Száz kereszt búzát!
Egy hold földön
Száz kereszt árpát!
Rét ökör, régi törvín,
Haj, regü, rejte!
Adjon az Úristen
Ennek az asszonynak
Egy tyúk alatt
Száz csibefiat;
Egy lúd alatt
Száz libafiat!
Hat jó hízót,
Mindegyikbű nagyokat!
Rét ökör, régi törvín,
Haj, regü, rejte!
Itt is tudunk egy szép legént,
Kinek neve Ferkó;
Amott tudunk egy szép lihánt218,
Kinek neve Marcsa.
Isten meg se mentse,
Belesöndörgesse,
Mind e róka farka likba!
Még anná is jobban!
Itt is tudunk egy szép lihánt,
Kinek neve Naca.
Amott tudunk egy szép legént,
Kinek neve Jóska.
Isten meg se mentse,
Belesöndörgesse,
Mind e róka farka likba!
Még anná is jobban!
Ha beeresszetek,
Fölfutunk e fagyon;
Ha kieresszetek,
Kifutunk e fagyon.
Hajdina köntösüng van,
Cserfa bocskorung vagyon.
Ágyba vagyon csattos erszén,
Abba vagyon száz kis garas:
Fele szegén regüsöké,
Fele a gazdáé.219

Hottó (Zala)
Hátra Kezdőlap Előre