60

[Pásztorok, keljünk fel, …]

Pásztorok, keljünk fel,
Hamar indúljunk el
Betlehem várossába,
Egy rongyos istállóba!
Siessünk, ne késsünk,
Hogy még ezen éjjel odaérhessünk,
Mi urunknak tiszteletet tehessünk!
Jaj, szegény, de fázik,
Könnyeitől ázik.
Nincsen neki párnája,
Sem cifra nyoszolyája239,
Csak széna és szalma;
Barmok szája melegítő kályhája,
Ökör, szamár lehelete reája.240

Pásztó (Heves)
Hátra Kezdőlap Előre