1

[Szerencsés jó estét az Úristen adjon, …]

TÁRSPOHÁR-KÖSZÖNTÉS:


 

Szerencsés jó estét az Úristen adjon,
Ez egész háznépre áldása áradjon;
Öröm és szeretet bennök virágozzon,
Az Úrnak jóvolta rajtok gyarapodjon!
Isten kegyelméből felvirradtunk mára,
Nemes gyülekezet, jutván ez órára.
Áldván az Úr nevét, nézvén jóvoltára,
Hogy reám vigyázott, mint saját fiára.
Tanuló inasi időmet haladtam;
Ámbár terhe alatt nem egyszer izzadtam,
Tűrésemmel mégis példáját mutattam,
Hogy tanulásomban állandó maradtam.
Azért most megkérem itt az ifjúságot,
Illő tisztelettel ezen társaságot:
Mutasson ezentúl hozzám barátságot!
Én is kipótolom a hiányosságot.
Becsülettel tiszta, fénylő gyülekezet,
Minden rendben s karban lévő felekezet,
Hivatala szerint ki ide érkezett:
Kérem, hogy most ki-ki fogjon vélem kezet!…
Ez a pohár: társpohár.
Ezt megiszom a vásárhelyi szűzekér
Aki engem arra kér,
Hogy én legyek az övé! Éljen!
Ez a pohár társpohár.
Ezt megiszom a szegény
Vándorló szűcslegényekér,
Akiknek a hátukon házuk,
Kebeleken kenyerük…
Adjon Isten nékiek
Jó gazdát, gazdasszonyt;
Füstös konyhát, meleg ágyat,
Lyukas pokrócot! Éljen!…319

Hódmezővásárhely (Csongrád)
Hátra Kezdőlap Előre