4

[Már minálunk verbuválnak kötéllel: …]

Már minálunk verbuválnak kötéllel:
Megfogják a szegény legényt erővel,
Hátrakötik a két kezét kötéllel,
Úgy kísérik be Kassára fegyverrel.
A gazdagnak öt-hat fiát nem bántják,
A szegénynek, ha egy van is, elfogják.
Utánamegy apja, anyja, siratják;
Kérik pénzért az uraktól, nem adják.
– Eredj haza, szegény ember – azt mondják –,
Neveld apró árváidat, hadd hordják!
De megveri az Úristen idővel,
Ki a szegényt elfogatja erővel.581

Abaúj, Nyitra, Szabolcs, Pápa
Hátra Kezdőlap Előre