71

[Most akadtam, babám, …]

Most akadtam, babám,
Súlyos oskolára,
Akibe tanítnak
Siralmas nótára.
Oskolám ajtaja
Van három lakatra.
Négy strázsát652 állítnak
Éjjel a gangjára.
Minden nap a káplár
Háromszor vizitál,
A gangon fel s alá
Ajtóm előtt sétál.
Ezer egészséget
Kűdenék, drága kincs,
Jaj, de honnén kűdjek,
Mikó magamnak sincs!
Írnék, jaj, de nehéz
A könnyű penna is,
Feketének látszik
A hattyú tolla is.
Elbágyadt kezembül
Írótoll kiesik,
Két szemembül a könny
Mint patak, úgy folyik.653

Magyarpécska (Arad)
Hátra Kezdőlap Előre