115

[Szépen szól a kis pacsirta hajnalba, …]

Szépen szól a kis pacsirta hajnalba,
Öreg tüzér az ágyába hallgatja.
Kelj fel, tüzér, a lovadat vakarni,
Holnap reggel díszben kell kivonulni!
Kapitány úr kiadta a parancsot:
– Új regruták729, húzzátok fel csizmátok!
Kiáltsátok: Vásárhelyi kislányok,
Egy darabig ritkán járunk hozzátok!
Kivonulunk a laktanya elébe,
Főhadnagy úr áll az üteg élére.
Büszkén mondja: – Jó fiaim, előre!
Nemsokára kimegyünk a harctérre.730

Hódmezővásárhely (Csongrád)
Hátra Kezdőlap Előre