129

[Őrmester úr, az istenit magának! …]

Őrmester úr, az istenit magának!
Mért ette meg sűrűjét a zupának756?
Ha megette sűrűjét a zupának:
Hagyjon békét a hétbeli bakának!
Őszre megyünk szabadságra az idén,
Zsebemben lesz szabadságos könyvecském,
Risztungomat levágom a padlóra,
Könnyes szemmel veszi fel a regruta757.758Hátra Kezdőlap Előre