147

[Ha felülök kesely lábú lovamra, …]

Ha felülök kesely783 lábú lovamra,
Elnyargalok a kovács kapujába.
– Nyisd ki, kovács, azt a füstös műhelyajtódat,
Vasald meg a kesely lábú lovamat!
Kis pej lovam elnyerítette magát,
Mert a lábát éles golyó járta át.
– Szállj le, huszár, vedd le rólam nehéz nyergedet,
Gyönge lábam nem bírja a terhedet!784

Kassa (Abaúj-Torna)
Hátra Kezdőlap Előre