49

[Ez a fejős juhászok nótája. …]

Ez a fejős juhászok nótája.
Félig van a tíziccés rocskája870;
Beviszi a gazda pitarába871,
A gazdasszon keresztbeníz rája.
Onnét viszi be a kamarába;
A gazdasszony csak azt hajigálja;
– Ugyan, apjok, ugyan mit gondoltok,
Ezt a juhászt, hogy el nem csapjátok?
– Anyjok, annak a juhász nem oka;
Mer a juhász a juhnak bolondja.
Hát a nyáron mír nem termett kender?
Mer az Isten mindenbe a mester.872

Hortobágy (Hajdú)
Hátra Kezdőlap Előre