14

[Be van az én szűröm ujja kötve; …]

Be van az én szűröm ujja kötve;
De nem tudod, pajtás, mi van benne!
Az egyikben acél, kova910, tapló911,
A másikban százforintos bankó.
Ha megunom magam a pusztába,
Kapom, fogom, megyek a csárdába.
Parancsolom a kocsmárosnénak:
– Hozzon kend bort jó borivójának!
Még azt mondják rólam az irigyek:
– Ihatik az, mert lopott eleget!
Ha loptam is, megszenvedtem érte,
A vármegye se hányja szememre.912

Hódmezővásárhely (Csongrád)
Hátra Kezdőlap Előre