27

[Debrecenyi fődön van a lakásom. …]

Debrecenyi fődön van a lakásom.
Széjjel legel a barmom a nyomáson928.
Amoda jön kapcabetyár929 lóháton.
Én istenem, üresen a bográcsom!
Parancsolom kisebb talyigásomnak930:
Fogja be a talyigást a betyárnak;
Hozzon neki bort, pályinkát eleget
És amellé hideg húst is eleget!
– Betyár vagyok, betyárnak is születtem.
Dajkám se vót, mégis felnevelkedtem.
Úgy nyőttem fel, mint erdőbe a gomba;
Lovat loptam húszesztendős koromba.931

Derzstomaj (Szolnok)
Hátra Kezdőlap Előre