30

[Nem loptam én életömbe, …]

Nem loptam én életömbe,
Csak egy csikót Debrecenbe,
Mégis rám verték a vasat.
Babám szíve majd meghasadt!
Mikor tízesztendős vótam,
Lovat lopni megtanútam.
Loptam lovat, ollan szép vót,
Mind a négy lába kese936 vót.
Főhajtottam Szabadkára,
Szabadkai nagy vásárra.
Azon cserétem hat tinót937,
Mind a hat daruszőrű938 vót.939

Hosszúhetény (Baranya)
Hátra Kezdőlap Előre