42

[Árva, Csanád, Borsod, Heves. …]

Árva, Csanád, Borsod, Heves.
Engem a vármegye keres.
Engem a vármegye nem szán,
Mert sok csínyt tettem a pusztán:
Sok jármot tűzre rakattam,
Sok hámot959 szegre aggattam.
Csötörtökön virradóra
Találtam egy pej csikóra.
Éjfélig mindig kergettem,
Hajnalra már felnyergeltem.
Azon hajtottam hat tinót960;
Mind a hat galambszínű vót.
Most már kérik sok jó pénzért:
Hatvanhat ezüsttalérért,
De a csikó nem eladó,
Nem a hadnagy alá való,
Mert a hadnagy ha ráülne,
Sok szegénylegényt megtenne…961

Sajó-völgy
Hátra Kezdőlap Előre