51

[Falu végin van egy jegenyefa, …]

Falu végin van egy jegenyefa,
Arra van egy betyár felakasztva.
Ha leesik, megeszik a vadak,
Megsiratják az égi madarak.
Istenem, ha magam körűlnízem,
Mit ír nékem az egísz íletem?
Akasztófa tetejin száradok;
Mint a ződ fű, én úgy elhervadok.971

Nagyszalonta (Bihar)
Hátra Kezdőlap Előre