4

[Mikor mentem Komáromba: …]

Mikor mentem Komáromba:
Kezem-lábam kurtavasba997.
Sírdogálnak már a lányok,
Hogy engömet vason látnak.
– Ne sírjatok, ti leányok,
Hogy engömet vason láttok!
Meg fogok még szabadulni,
Nem fogok mindég rab lönni.
Egyet ütött már az óra,
Börtönőr úr jön ajtóra.
– Szedd föl, betyár, mindönödet,
Kitöltötted rabidődet!998

Alsóegerszeg (Baranya)
Hátra Kezdőlap Előre