20

[Hallottad-e hírét …]

Hallottad-e hírét
Zalaegörszögnek?
Ott töltöttem elsőbb
Rabi életömet.
Látom az urakat:
Huszonnégyen vannak;
Mind a huszonnégyen
Rólam törvényt szabnak.
– Röpülj, madár, röpülj
Hazámon körösztül!
Vidd el a levelet
Rózsámhoz egyedül!
Ha bemégy hozzája:
Tödd az asztalára!
Ha kérdi, hogy vagyok?
Azt mondd, hogy rab vagyok!
Térdig vasba vagyok,
Könyékig bilincsbe;
Kiapad a szömöm
A nagy sötétségbe.
– Szállj le, páva, szállj le
Vármögyeházára!
Hozz egy kis friss vizet
A rabok számára.
Le is szállt a páva
Vármögyeházára;
Hozott egy kis vizet
A rabok számára.
– Mosdjatok mög, rabok,
Ne szomorkodjatok:
Kérjétök az Istent!
Majd mögszabadultok.
Rab vagyok, rab vagyok,
Szabadulást várok.
A Jóisten tudja,
Mikor szabadulok.
– Rab vagy, babám, rab vagy,
Én mög beteg vagyok.
Mire mögszabadulsz,
Én mög möggyógyulok.
Ne csodáljad, rózsám,
Hogyha sárga vagyok:
Kilenc esztendeje,
Mióta rab vagyok!
Kilenc fontos1023 vasat
Már el is szaggattam,
A tizediket is
Jól mögváslétottam1024.
Hervadt az a rózsa,
Akit a nap nem ér.
Én is möghervadtam
A tömlöc fenekén.
A tömlöc teteje
Takarózó dunyhám;
Kétfelül ódala
Az én hálótársam.1025

Juta (Somogy)
Hátra Kezdőlap Előre