42

[Elmentem én Budapestre. …]

Elmentem én Budapestre.
Nyíregyházi törvényszékre;
Látok ott sok urat írni,
Akik fognak elítélni.
Rám is szabtak három évet;
Szabadulnék, de nem lehet.
Írok haza az anyámnak:
Küldjön ruhát rab jányának.
El is gyött az édesanyám,
Sírva-ríva borút énrám.
– Sírhatsz, anyám, jajszóval is!
Egy jányod vót, rab lett az is.
Anyám, anyám, édesanyám,
Gyüjjön, nézze meg a cellám!
Tiszta vas az én nyoszolyám1055.
Itt halok meg, édesanyám!
Ha meg tanálok itt halni,
Minden ruhám rám kell adni!
Koporsóm se legyen fábul:
Legyen a babám csókjábul!
Koporsóm se legyen fábul,
Legyen orgonavirágbul!1056

Balsa (Szabolcs)
Hátra Kezdőlap Előre