3

[Nincs szegínyebb a szegínynél: …]

Nincs szegínyebb a szegínynél:
A szegín szógalegínnél,
Mer ha ellopják a lovát,
Ingyen szógálja a gazdát.1096Hátra Kezdőlap Előre