11

[Ráncos csizma, fakilincs, …]

Ráncos csizma, fakilincs,
Kenyér meg egy falat sincs.
Dunárul fúj a szél.
Tajtékpipa, zsebóra,
Sohase üt ki jóra.
Dunárul fúj a szél.1328

Morotva-puszta (Torontál)
Hátra Kezdőlap Előre