9

[Mikor jöttem én Amerikába, …]

Mikor jöttem én Amerikába,
Kihajlottam a hajó rácsára.
Könnyes szemmel tekingettem vissza:
Magyar hazám, látlak-e vagy soha?
– Isten veled, kedves feleségem!
Majd visszasegít a Jóisten engem.
Vissza-vissza, de nem tudom, mikor?
Öreg ember leszek én már akkor.1407

Réde (Veszprém)
Hátra Kezdőlap Előre