A magyar-osztrák határ
Mikoviny első térképe egy 1728-as másolat Johann Jakob Marinoni (1676–1755) bécsi térképész, matematikus és csillagász 1717. évi, az osztrák-magyar határ egy részét ábrázoló térképéről. A magyar-osztrák közös határ Pozsony, Moson, Sopron és Vas megyei részének kiigazítására a 18. század folyamán több bizottságot küldtek ki, közülük az egyik gróf Erdődy Sándor elnöklete alatt működött 1717 és 1729 között.

Johann Jakob Marinoni 1720 körül bécsi házában csillagvizsgálót alakított ki
Johann Jakob Marinoni 1720 körül bécsi házában csillagvizsgálót alakított ki
 
Marinoni magyar-osztrák határt ábrázoló térképe, 1717
Marinoni magyar–osztrák határt ábrázoló térképe, 1717
Mikoviny Sámuel kicsinyítette, Kovács János rajzolta, 1728
(MOL)
nagyítás

A magyar-morva határ
A Helytartótanács megbízásából dolgozott Mikoviny a magyar-morva határon, melynek bizonytalansága köz- és magánjogi kérdés is volt, mert egyrészt megye- és országhatárról – ezért érintette a Helytartótanácsot –, másrészt gróf Balassa Pál uradalmainak, a csejtei, berencsi és vágbesztercei uradalmaknak határáról volt szó. 1733 őszén kezdte meg működését az ügy rendezésére kiküldött bizottság. 1734-ben a határfelmérésre magyar részről Mikoviny kapott megbízást. Május folyamán a berencsi és a csejtei uradalomban a morva geometrával együtt elvégezték a felmérést, melynek eredményeként elkészült a csejtei és a berencsi uradalom, másrészről a sztraznicai uradalom között húzódó határ, valamint a vágbesztercei és roznovi uradalom határának térképe. Sorozatos halogatást követően 1736-ban került sor a vágbesztercei és a morvaországi vszetini uradalom határrendezésére, az előző Balassa Pál, az utóbbi Illésházy József birtokában volt. Ez alkalommal ismét Mikovinyt bízták meg a határszakasz felmérésével.

Mikoviny Sámuel levele gróf Balassa Pálnak egyrészről a csejtei és a berencsi uradalom, másrészről a sztraznicai uradalom között húzódó határ felméréséről
Mikoviny Sámuel levele gróf Balassa Pálnak egyrészről a csejtei és a berencsi uradalom, másrészről a sztraznicai uradalom között húzódó határ felméréséről
Miava, 1734. május 9.
(MOL)
 
A vágbesztercei és vszetini uradalom határa, 1736
A vágbesztercei és vszetini uradalom határa, 1736
(MOL)
nagyítás
A lap tetejére