Powered by Zoomify

Mapa uhorsko–rakúskych hraníc od Marinoniho, 1717
(MOL)