Mikoviny Sámuel levele gróf Balassa Pálnak egyrészről a csejtei és a berencsi uradalom, másrészről a sztraznicai uradalom között húzódó határ felméréséről
Miava, 1734. május 9.
(MOL)