List Samuela Mikovínyho grófovi Pavlovi Balassovi o zameraní hraníc medzi panstvom v Čachticiach a Branči a hranice medzi panstvom v Strážnici
Myjava, 9. máj 1734
(MOL)