cim1

Írta és szerkesztette: Török Enikő
Webdesign és technikai szerkesztés: Burda Zita
Szlovák nyelvre fordította: Jakab Zoltán
A fordítás a ©tátny ústredný banský archív támogatásával készült

Közreadja a Magyar Országos Levéltár az Országos Széchényi Könyvtár közreműködésével

ISBN 978-963-631-201-5

Támogató: Nemzeti Kulturális Alap (NKA)

Török Enikő szlovákiai levéltárakban végzett kutatásait a Magyar Ösztöndíj Bizottság támogatta.

A térképek és tervrajzok lelőhelye:

AMB – Archív hlavného mesta SR Bratislavy, Bratislava
GyEL – Győri Egyházmegyei Levéltár, Győr
HIM HT – Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténeti Térképtár, Budapest
MOL – Magyar Országos Levéltár, Budapest
OSZK – Országos Széchényi Könyvtár, Budapest
©ÚBA – ©tátny ústredný banský archív, Banská ©tiavnica
TML – Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára, Szekszárd

 

Köszönjük a segítséget az egyes intézmények munkatársainak:

Anna Buzinkayová (AMB)
Bak Borbála (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
Vajk Ádám (GyEL)
Jankó Annamária, Suba János (HIM)
Lakatos Andor (Kalocsai Érseki Kincstár)
Czikkelyné Nagy Erika, Künstlerné Virág Éva, Németh György, Reisz T. Csaba, Sunkó Attila, Szepesiné Simon Éva (MOL)
Berkes Katalin, Farkas Gábor Farkas, Káldos János, Karasz Lajos, Moldován István, Pászti László, Plihál Katalin (OSZK)
Elena Kaąiarová ( ©ÚBA)

 
 

 

 

 

 

A lap tetejére