cim1

Baker, Vojtech: Samuel Mikoviny, prvý profesor prvej baníckej ąkoly v Európe. In: Sbornik ątatneho banského múzea Dionýza ©túra v Banskej ©tiavnici. Sväzok I. 1937. 38–53. p.
Bendefy László: Mikoviny Sámuel megyei térképei különös tekintettel az Akadémiai Könyvtár Kézirattárának Mikoviny-térképeire. 1–2. Budapest, 1976. 360 p., 16 p., 24 térk.
Bendefy László: A magyar kamarai mérnöki intézmény kialakulása 1650–1850. – Adatok Mikoviny Sámuel és Walcher József kamarai mérnöki tevékenységének ismertetéséhez. In: Levéltári Szemle. 20. évf. 1970. 3. sz. 548–571. p.
Bendefy László: Mikoviny Sámuel emlékezete. In: Geodézia és Kartográfia. 27. évf. 1975. 6. sz. 393–399. p.
Bendefy László: Mikoviny Sámuel Somogy megyei térképei. In: Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyvek 7. Kaposvár, 1976. 131–163. p.
Bendefy László: Mikoviny Sámuel megyei térképei az MTA Könyvtárának Kézirattárában. In: Magyar Tudomány. 21. évf. 1976. 3. sz. 175–180. p.
Borbély Andor: Újabb adatok Mikoviny Sámuel életrajzához és műveihez. In: Térképészeti Közlöny. III. kötet. 1934. 1–2. füzet 154–160. p.
Csima Péter: Mikoviny Sámuel szerepe a magyar táj alakításában. In: A táj változásai a honfoglalás óta a Kárpát medencében. A Gödöllőn 1996. június 24–26-án megtartott tudományos konferencia kiadványa. Szerk. Füleky György. Gödöllő, 1997. 193–197. p.
Deák Antal András: Mikoviny Sámuel két „Monituma”. In: Somogyi Múzeumi Közlemények. 8. 1987. 83-100. p.
Deák Antal András : A térképrajzoló Mikoviny Sámuel. Bél Mátyás munkatársa. In: Magyar Vízgazdálkodás. 1985. 4. sz. 22–23. p.
Deák Antal András: Mikoviny Sámuel és a Tata környéki „posványságok” lecsapolása. In: Hidrológiai Közlöny. 75. évf. 1995. 5. sz. 289–294. p.
Deák Antal András: Mikoviny Sámuel, a vizek mérnöke. In: Táj és történelem. Tanulmányok a történeti ökológia világából. Szerk. R. Várkonyi Ágnes. Budapest, 2000. 131–141. p.
http://www.dunamuzeum.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=19
Deák Antal András: Mikoviny Sámuel Tata környéki munkássága. In: Limes 8. évf. 1994. 3. sz. 101–110. p.
Deák Antal András: A diák Mikoviny egyik rejtőzködő műve
http://www.dunamuzeum.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=5
Német nyelven: Eines der verborgenen Werke des Studenten Mikoviny
http://www.dunamuzeum.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=6
Dobos Irma: Mikoviny Sámuel mérnöki munkája Pozsony és Komárom vármegyében. In: Hidrológiai Tájékoztató. 2000. 62–65. p.
Dóka Klára: Mikoviny Sámuel elképzelése a Tisza-Duna-Sió-Balaton-Dráva hajózható csatornáról. In: Hidrológiai Tájékoztató. 20. évf. 1980. április 6–7. p.
Faller Jenő: Adatok Mikoviny Sámuel udvari-kamarai mérnök és építész életéhez. In: Térképészeti Közlöny. I. kötet. 1932. 4. füzet 255–265. p.
Faller Jenő: A III. Károly által 1735. június 22-én létesített selmeci bányatisztképző iskola alapszabályai. Klny. Bányászati és Kohászati Lapok 1935. évi 23. és 24. sz. Budapest, [1935]. 8 p.
Faller Jenő: Mikoviny Sámuel selmeci tanárkodása. In: Buvár. 2. évf. 1936. április 278–280. p.
Faller Jenő: Mikoviny Sámuel szerepe a selmeci bányászat történetében. In: Bányászati és Kohászati Lapok. 72. évf. 1939. 11. sz. 270–276. és 288–293. p.
Faller Jenő: Mikoviny Sámuel bányamérnök emlékezete, halálának 200 éves fordulója alkalmából. In: Bányászati és Kohászati Lapok. 83. évf. 1950. 5. sz. 265–268. p.
Faller Jenő: Az Élet és Tudomány bemutatja Mikoviny Sámuelt. In: Élet és Tudomány. 6. évf. 1951. 6. sz. 725–727. p.
Faller Jenő: Mikoviny Sámuel négy portréjáról. In: Bányászati Lapok 94. évf. 1961. 1. sz. 65–67. p.
Faller Jenő: Mikoviny Sámuel (1700–1750). In: Hidrológiai Tájékoztató, 1963. jún. Budapest, 5. p.
Ferenczy Miklós: Mikoviny Sámuel bizalmas levele a Bécsi Kamarához az almási gyógyvizek ügyében. Kézirat. Dunaalmás, 2003. 21 p.
Fülöp Éva: Mikoviny Sámuel és gróf Eszterházy József tata-gesztesi uradalma. A Mikoviny emlékülésen elhangzott előadás. Almásfűzítő, 1997. szeptember 12.
Fülöp Éva: Mikoviny és a tata-gesztesi uradalom. A Mikoviny-emlékülésen elhangzott előadás. Tata, 2000. november 21.
Hrenkó Pál: Hozzászólás Mikoviny budavári térképéhez. In: Műemlékvédelem. 21. évf. 1977. 1. sz. 40–43. p.
Hrenkó Pál: A pest-budai viziátkelő, Budavára és az Invalidusház Jászkerület Mikoviny térképein. In: Geodézia és Kartográfia. 29. évf. 1977. 1. sz. 31–50. p.
Hrenkó Pál: Szabolcs megye Mikoviny-féle térképe. In: Szabolcs-Szatmári Szemle. 13. évf. 1978. 4. sz. 103–109. p.
Hrenkó Pál: Mikoviny Sámuel egyik ismeretlen térképe. In: Hidrológiai Tájékoztató. 22. évf. 1982. október 3–4. p.
Hrenkó Pál: A Mikoviny-árok és a tatai acquaeductus nyomában. In: Geodézia és Kartográfia. 35. évf. 1983. 1. sz. 43–50. p.
Hrenkó Pál: Mikoviny Sámuel és Epistolája. Az Epistolát ford. Kenéz Győző, Érszegi Géza. Klny. a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség „Szélrózsa 1984” évkönyvéből. Budapest, 1984. [74] p.
Hrenkó Pál: Az árpási madonna és a középkori Mórichida helye. In: Soproni Szemle. 40. évf. 1986. 1. sz. 60–67. p.
Hrenkó Pál: Térképtörténeti korszakváltás Mikoviny Duna-Tisza közi térképein. In: Geodézia és Kartográfia. 30. évf. 1978. 1. sz. 37–47. p.
Hrenkó Pál: Mikoviny Sámuel, a háromszögelő topográfus. In: Geodézia és Kartográfia. 38. évf. 1986. 3. sz. 201–204. p.
A „Hvngaria nova” megrajzolója Mikoviny Sámuel 1700–1750. Ford., kísérő tanulm. Deák Antal András. Budapest, 1987. 159 p.
Instrukció, Selmecbánya 1735. Szerk. és a szöveget gond. Zsámboki László. Ford. Sivák István. Miskolc, 1988. 24 p.
Irmédi-Molnár László: Mikoviny Sámuel térképfelvételi módszere. In: Térképészeti Közlöny. 1. köt. 1930. 1–2. füzet 74–85. p.
Irmédi-Molnár László: A Mikoviny-féle térképek jegyzéke. In: Térképészeti Közlöny. I. köt. 1930. 1–2. füzet 85–87. p.
Kamenický, Miroslav: Samuel Mikovini a banická ąkola v Banskej ©tiavnici. In: Historický časopis roč. 7. 50. 2002. č. 3. 483–492. p.
Kapossy János: Mégegyszer a budai királyi vár tervező mesteréről. In: Művészettörténeti Értesítő 1953. 1–2. sz. 123–130. p.
Karpe, N.: Ein slovakischer Leonardo da Vinci. In: Prager Tablatt 1937. szept. 16. Praha, 1937.
Kemény Lajos: Mikoviny Sámuel. In: Művészet. 11. évf. 1912. 325. p.
Kiss József: A Pesti Invalidus Ház jászkunsági földesurasága 1731–1745. Budapest, 1992. 268 p.
Kiss József: Emlékezetes jászkunsági határperek az eladottság idejében. In: Jászkunsági évkönyv 1998. 41–59. p.
Klier, Richard: Der slowakische Kupferstecher und Kartograph Samuel Mikovini in Nürnberg und Altdorf. In: Mitteilungen aus der Stadtbibliothek Nürnberg. Jhg. 9. 1960. Heft 1. 4–8. p.
Kolinovics Gábor: Posthumus memoria Josephi Esterházii de Galantha. Tyrnaviae, 1754. 278 p.
Magula, Rudolf: Samuel Mikovíni. In: Zborník Slovenského Banského Múzea v Banskej ©tianici. V. 1969. Praha – Bratislava, 1970. 111–117. p.
A magyar térképészet nagyjai. Lipszky János. Szerk. Plihál Katalin, Reisz T. Csaba. Mikoviny Sámuel. Szerk. Plihál Katalin, Török Enikő. Budapest, 2001. 305 p.
Martinka, Josef: Samuel Mikoviny - priekopník slov. vedy a techniky v XVIII. storoči. In: Naąa veda. roč. 1. Bratislava, 1954. č. 9. 261–268. p.
Mihalovits János: Az első bányatisztképző iskola alapítása Magyarországon. In: Bányászati, kohászati és erdészeti felsőoktatásunk története 1735–1935. 1. füzet Sopron, 1938. 5–24. p.
Novák, Ján – Mazáč, Aleą – Gubrianska, Mária: Samuel Mikovíni: slovenský Leonardo da Vinci. ®iar nad Hronom, 2001. 27 p.
Prikryl, Ąubomír Viliam: Samuel Mikovíni zakladateµ modernej kartografie v Uhorsku. In: Svet vedy. roč. 16. 10/1969. 582–588. p.
Prikryl, Ąubomir Viliam: Mikovíni - priekopník triangulácie. In: Geodeticý a kartografický obzor 18/60. 1972. č. 9. 227–230. p.
Purgina, Ján: Samuel Mikovini 1700–1750 – ľivot a dielo. Bratislava, 1958. 263 p., 23 mapa. (Új kiadása: Koąice, 2005. 115 p.)
Purgina, Ján: Kartografická metóda Samuela Mikoviniho. In: Geografický časopis. roč. 7. 1955. č. 3–4. 237–241. p.
Purgina, Ján: Meráčska metóda Samuela Mikoviniho. In: Kartografický přehled. roč. 10. 1956. č. 2. 85–88. p.
Purgina, Ján: Samuel Mikovini (1700–1750) – prvý moderný kartograf Slovenska. In: Geografický časopis. roč. 9. 1958. č. 1. 49–58. p.
Purgina, Ján: Tvorcovia kartografie Slovenska do pol. 18. storocia. Bratislava, 1972. 150 p.
Purgina, Ján: Bratislavský poludník. In: Kartografický přehled. roč. 9. Bratislava, 1955. č. 1. 43–47. p.
Samuel Mikovíni a jeho odkaz pre dneąok. Samuel Mikovíni and his message for today. Zborník referátov medzinárodného sympózia Samuel Mikovíni a jeho odkaz pre dneąok, ktorý sa konal 19.–20. 10. 2005. v Banskej ©tiavnici. Zostavovateµ Magdalena Sombathyová. Banská ©tiavnica, 2005. 137 p. 1 CD
Selmectől Miskolcig, 1735–1985. A magyarországi műszaki felsőoktatás megindulásának 250. évfordulójára. Szerk. Zsámboki László. Miskolc, 1985. 295 p.
Szilágyi István: A selmecbányai Kálvária és ábrázolásai. Szeged, 2006. 76 p.
Takáts Sándor: Komárom vidéke és Brigetio a 18. század közepén. In: A komáromvármegyei és városi muzeum-egyesület 1907. évi értesítője. XIII. évf. Komárom, 1908. 24–33. p.
Tárczy-Hornoch Antal : Mikoviny Sámuel, a selmeci bányatisztképző tanintézet első tanára. In: Bányászati, kohászati és erdészeti felsőoktatásunk története 1735–1935. 1. füzet. Sopron, 1938. 25–42. p.
Tárczy-Hornoch Antal: Mikoviny Sámuel. In: Térképészeti Közlöny. IV. kötet. 1936. 1–2. füzet 64–82. p.
Tárczy-Hornoch Antal: Samuel v. Mikoviny, der erste Professor technischer Wissenschaften in Ungarn. In: A m. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem bánya- és kohómérnöki osztályának közleményei. 1937. 9. köt. 47–52. p.
Tárczy-Hornoch Antal: Néhány Mikoviny Sámuelre vonatkozó érdekesebb okmány. In: Térképészeti Közlöny. VI. kötet. 1942. 3–4. füzet 229–252. p.
Tárczy-Hornoch Antal: Mikoviny Sámuel halálának kétszázéves fordulójára. In: Földméréstani Közlemények. 2. évf. 1950. 1-2. sz. 43–47. p.
Tárczy-Hornoch Antal: A kettős jubileumi évben adózzunk hódolattal a nagy Mikoviny Sámuelünk emlékének. In: Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat. 108. évf. 1975. 11. sz. 713–716. p.
Tárczy-Hornoch Antal: 275 évvel ezelőtt született és 225 évvel ezelőtt halt meg Mikoviny Sámuel, a selmecbányai bányatisztképző iskola első tanára. In: Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat. 108. évf. 1975. 4. sz. 210. p.
Tárczy-Hornoch Antal: További néhány adat Mikoviny Sámuel működéséhez. In: Geodézia és Kartográfia. 12. évf. 1960. 3. sz. 190–192. p.
Tárczy-Hornoch Antal: Mikoviny Sámuel halálának 225. évfordulójára. In: Geodézia és Kartográfiai. 27. évf. 1975. 3. sz. 219. p.
Tóth Gergely: Bél Mátyás kéziratai a pozsonyi evangélikus líceum könyvtárában. Katalógus. Catalogus manuscriptorum Matthiae Bél, quae in bibliotheca Lycei Evangelici Posoniensis asservantur. Budapest, 2006. XXIX, 159 p. (Nemzeti téka)
Tóth Gergely: Bél Mátyás pozsonyi tanítványai. A pozsonyi evangélikus líceum anyakönyvének vonatkozó részei Bél és utódai megjegyzéseivel. Klny. a Lymbus. Magyarságtudományi forrásközlemények c. évkönyvből. Budapest, 2007. 179–208. p.
Tóth Gergely: Adalékok Mikoviny Sámuel életrajzához. In: Magyar Könyvszemle. 123. évf. 2007. 4. sz. 487–489. p. https://www.epa.oszk.hu/00000/00021/00371/kozlemenyek.htm
Török Enikő: Egy 18. századi polihisztor: Mikoviny Sámuel. In: Fons. 2. évf. 1995. 1. sz. 73–89. p.
Török Enikő: Humánökológiai vonatkozások 17–18. századi Külső-Szolnok megyei térképeken. In: Jászság évkönyve. 1997. 69–80. p.
Török Enikő: Külső-Szolnok vármegye, a Jász és a Nagykun kerület Bél Mátyás műveiben és Mikoviny Sámuel térképein. In: Levéltári Szemle. 50. évf. 2000. 1. sz. 3–19. p.
Török Enikő: Mikoviny Sámuel megyetérképei. A mérnök–térképész élete és
munkássága. Doktori disszertáció. Kézirat. 1–2. köt. Budapest, 2002. 200,
214 p.
Török Enikő: Selmecbánya 1738-as térképe. In: Fons. 10. évf. 2003. 2. sz. 277–289. p.
Török Enikő: Utak, hidak Mikoviny Sámuel térképein. In: Közlekedés a Kárpát-medencében. Újabb kutatási eredmények. Főszerk. Katona András. Szerk. Frisnyák Zsuzsa. Budapest, 2003. 21–28. p.
Török Enikő: Mikoviny Sámuel 1738-as tervezete újabb tavak létesítésére Selmecbánya környékén. In: Hidrológiai Tájékoztató. 2004. 78–81. p.
Török Enikő: Mikoviny Sámuel Pestet, Budát és Óbudát ábrázoló 1742. évi térképe. In: Budapest régiségei. XLI. 2007. Budapest, 2008. 281–287. p.
Török Zsolt: Bél Mátyás, Mikoviny Sámuel és a honismereti iskola. Budapest, 2003. 180 p. (Mesterek és tanítványok)
Török Zsolt: Mikoviny's Epistola (1732) and the principles of topographical map making. In: Development of ideas and methods in cartography. Materials of the commision's meeting in Kaliningrad, August, 2006. Moscow, 2006. 12–25. p.
Valkó Arisztid: Mikoviny Sámuel egy kéziratos térképe. In: Térképészeti Közlöny. VII. kötet. 1950. 3–4. sz. 363–373. p.
Závadová, Katarína: Ilustrátori diel Mateja Bela a otázka vzniku osvietenskej ilustrácie na Slovensku. In: Kniha '89. Bratislava, 95–107. p.
Zborník proceedings saminára „História, súčasnos» a budúcnos» vyąąieho baníckeho vzdelávania na Slovensku” venovaného pamiatke Samuela Mikovínyho a 250. výročiu zaloľenia Baníckej ąkoly v Banskej ©tiavnici, Koąice, 18. apríla 1985. Koąice, é. n. 56 p.

Začiatok strany