cim1

Altdorf
Od augusta 1722 sa Samuel Mikovíny počas šiestich mesiacov v Norimbergu učil medirytectvo u Johanna Georga Puschnera (1680–1749), pričom býval v dome vydavateľa Petra Conrada Monatha. V tomto období vytvoril sériu medirytín zobrazujúcich Altdorf pod názvom Das Merkwürdigste von der Löbl. Nürnbergischen Universität-Stadt Altdorff.

Mapa okolia Norimbergu a Altdorfu, 1723
Mapa okolia Norimbergu a Altdorfu, 1723
(OSZK)
Zväčšenie
 
Mapa Altdorfu, 1723
Mapa Altdorfu, 1723
(OSZK)
Zväčšenie
 
Panoráma Altdorfu, 1723
Panoráma Altdorfu, 1723
(OSZK)
 
Botanická záhrada univerzity v Altdorfe, 1723
Botanická záhrada univerzity v Altdorfe, 1723
(OSZK)
 
Staré zariadenie univerzitnej knižnice v Altdorfe, 1723
Staré zariadenie univerzitnej knižnice v Altdorfe, 1723
(OSZK)
 
Nové zariadenie univerzitnej knižnice v Altdorfe, 1723
Nové zariadenie univerzitnej knižnice v Altdorfe, 1723
(OSZK)

 

Prodromus
Mikovíny vyhotovil rytiny aj pre dielo Mateja Bela Prodromus (1723). V diele Prodromus z tlačiarne Monatha chcel Matej Bel na príklade Spišskej župy ukázať, ako si predstavuje historické a geografické oboznamovanie so župami Uhorska. Z rytín v diele Prodromus je päť signovaných Mikovínym: kúpele v Sklených Tepliciach a Vyhniach, panoráma hradu v Diósgyőri, pozdĺžny rez Demänovskej jaskyne a kresba ľuľkovca zlomocného.

 

Demänovská jaskyňa, pozdĺžny rez, 1723
Demänovská jaskyňa, pozdĺžny rez, 1723
(OSZK)
Zväčšenie
 
Kúpele v Sklených Tepliciach, 1723
Kúpele v Sklených Tepliciach, 1723
(OSZK)
 
Kúpele vo Vyhniach, 1723
Kúpele vo Vyhniach, 1723
(OSZK)
 
Ľuľkovec zlomocný, 1723
Ľuľkovec zlomocný, 1723
(OSZK)

 

Norimberg
Rytiny panorámy Norimbergu mohol Mikovíny vyhotoviť po roku 1728, ktoré potom v roku 1730 vydal Monath. Pri ich vyhotovovaní Mikovíny pravdepodobne použil aj panorámy od nemeckého kresliča a rytca Johanna Adama Delsenbacha (1687–1765) z roku 1716.

Južná časť hradu v Norimbergu, 1730
Južná časť hradu v Norimbergu, 1730
(OSZK)
 
Vežová brána v Norimbergu (Frauentor), 1730
Vežová brána v Norimbergu (Frauentor), 1730
(OSZK)
 
Renesančná zbrojnica v Norimbergu (Zeughaus), 1730
Renesančná zbrojnica v Norimbergu (Zeughaus), 1730
(OSZK)
 
Začiatok strany