S mapovaním dolnouhorských banských miest a komorských panstiev začal Mikovíny na začiatku roka 1730. Mapy si dal vyhotoviť hlavný komorský gróf barón Jozef Andrej Sternbach (†1734) na vlastné náklady a kremnický list si dal aj vytlačiť. Sternbach bol toho názoru, že ak by tieto mapy ako základné mapy dostal v tlačenej podobe každý úradník, potom by v nich mohli rôznymi farbami vyznačiť lesné obvody a zmeny v lesnom hospodárstve. Do polovice 40-tych rokov 18. storočia Mikovíny zameral viacero území v oblasti banských miest, ktoré v tlačenej podobe už nevyšli.

 

Mapa dolnouhorských banských miest, 1740
Mapa dolnouhorských banských mieste, 1740
(OSZK)
Zväčšenie
 
Mapa okolia Pukanca, 1740/1745
Mapa okolia Pukanca, 1740/1745
(ŠÚBA)
Zväčšenie
 
Mapa okolia Banskej Bystrice, 1735
Mapa okolia Banskej Bystrice, 1735
(ŠÚBA)
Zväčšenie
 
Mapa okolia Kremnice, 1733
Mapa okolia Kremnice, 1733
(ŠÚBA)
Zväčšenie
 
Mapa okolia Ľubietovej, 1735
Mapa okolia Ľubietovej, 1735
(ŠÚBA)
Zväčšenie
 
Mapa panstva v Likavke, 1735

Mapa panstva v Likavke, 1735
(ŠÚBA)
Zväčšenie

 
Mapa panstva v Slovenskej Ľupči, 1735

Mapa panstva v Slovenskej Ľupči, 1735
(ŠÚBA)
Zväčšenie

 
Mapa okolia Banskej Štiavnice, 1744/1745
Mapa okolia Banskej Štiavnice, 1744/1745
(ŠÚBA)
Zväčšenie
 
Začiatok strany