V roku 1730 pre Dom invalidov v Pešti Dvorská komisia odkúpila od Nemeckého rytierskeho rádu územie v okolí Jászkun. Z dôvodu vyriešenia hraničných sporov a rozvoja hospodárstva vedúci Dvorskej komisie plukovník gróf Ludwig Gundacker von Althann (1665–1747) podpísal v roku 1731 s Mikovínym zmluvu, v ktorej ho poveril so zameraním tohto územia. Mikovíny vyhotovil štyri mapy, a to oblasti Jászság, Nagykunság, Kiskunság a mapu Jászkunság.

 

Mapa oblasti Jászság, 1731
Mapa oblasti Jászság, 1731
(HIM HT)
Zväčšenie
 
Mapa oblasti Nagykunság, 1731
Mapa oblasti Nagykunság, 1731
(HIM HT)
Zväčšenie
 
Gróf Ludwig Gundacker von Althann
Gróf Ludwig Gundacker von Althann
Autor: Jacob von Schuppen, maľba, 1723
 
Mapa okolia Jászkun, 1731
Mapa okolia Jászkun, 1731
(HIM HT)
Zväčšenie
 
Začiatok strany