cim1

A karkóclipótvári út
Az út- és hídépítés közlekedési, kereskedelmi és katonai szempontból is nagy jelentőséggel bírt a 18. századi Magyarországon. A Karkóc és Lipótvár közötti út javítása és építése azért vált szükségessé, mert a lipótvári erőd megközelítése esős, árvizes időszakban szinte lehetetlen volt Karkóc irányából a Vág és a Dudvág áradása miatt. Gazdasági jelentőségét pedig annak köszönhette, hogy a sószállítás útvonala vezetett erre, illetve vámszedőhely volt a Vág hídjánál. 1735-ben Magyar Kamara megbízásából Mikoviny Sámuel javaslatot, térképet és költségevetést készített az út és a hidak javítására, építésére. Az út biztonságát a Dudvág szabályozása, a ráépített malmok eltávolítása tette volna lehetővé. 1737-ben, júniustól novemberig tartott az út megépítése.

A Dudvág térképe, 1735
A Dudvág térképe, 1735
(©ÚBA)
nagyítás
 
A karkóci út térképe, 1737
A karkóci út térképe, 1737
(MOL)
nagyítás
 
Lipótvár környékének térképe, 1737
Lipótvár környékének térképe, 1737
(©ÚBA)
nagyítás

A komáromi cölöphíd
A komáromi kamarai uradalom gazdasági fejlesztésével összefüggésben 1748-ban Mikoviny cölöphidat tervezett és épített a Dunán.

A komáromi cölöphíd, 1748
A komáromi cölöphíd, 1748
(Illusztráció Ján Purgina: Samuel Mikoviny 1700–1750 – ľivot a dielo c. művéből)
 
Mikoviny Sámuel jelentése a Magyar Kamarának a Komáromnál

Mikoviny Sámuel jelentése a Magyar Kamarának a Komáromnál
építendő cölöphídról
Komárom, 1748. május 28.
(MOL)

 
A lap tetejére