cim1

Cesta z Kraľovian do Leopoldova
Výstavba ciest a mostov mala z dopravného, obchodného a vojenského hľadiska tiež veľký význam pre Uhorsko osemnásteho storočia. Výstavba a oprava cesty z Kraľovian do Leopoldova bola potrebná preto, lebo priblíženie sa k pevnosti Leopoldova od Kraľovian bolo v období dažďov a záplav pre vzdúvanie sa Váhu a Dudváhu takmer nemožné. Z obchodného hľadiska jej význam spočíval v tom, že tadiaľto viedla línia prepravy soli, respektíve pri vážskom moste sa vyberalo clo. Na základe poverenia Dvorskej komory Samuel Mikovíny vypracoval návrh, mapu a rozpočet na opravu ciest a mostov a ich výstavbu. Bezpečnosť ciest sa dala zabezpečiť reguláciou Dudváhu a odstránením mlynov na jeho toku. Výstavba cesty trvala od júna do novembra 1737.

Mapa rieky Dudváh, 1735
Mapa rieky Dudváh, 1735
(ŠÚBA)
Zväčšenie
 
Mapa cesty v Kraľovanoch, 1737
Mapa cesty v Kraľovanoch, 1737
(MOL)
Zväčšenie
 
Mapa okolia Leopoldova, 1737
Mapa okolia Leopoldova, 1737
(ŠÚBA)
Zväčšenie

Komárňanský pilótový most
V súvislosti s hospodárskym rozvojom komárňanského komorského panstva v roku 1748 Mikovíny naplánoval a postavil pilótový most na Dunaji.

Komárňanský pilótový most, 1748
Komárňanský pilótový most, 1748
(Ilustrácia z knihy Jána Purginu: Samuel Mikovíny 1700-1750 - život a dielo)
 
Hlásenie Samuela Mikovínyho Uhorskej komore o plánovanej výstavbe pilótového mostu pri Komárne, 1748

Hlásenie Samuela Mikovínyho Uhorskej komore o plánovanej výstavbe
pilótového mostu pri Komárne
Komárom, 28. mája 1748
(MOL)

 
Začiatok strany