Na žiadosť kalocsajského biskupa Gábora Patachicha v septembri 1742 Mikovíny vyhotovil odborný posudok na protipovodňové opatrenia v okrese Solt. V sprievode okresného úradníka a predstaveného mesta pochodil okres Solt, pričom pozoroval dôvody záplav. Navrhol urobiť prekopy v meandroch riek, budovanie násypov a odvodnenie močarísk odvádzajúcimi kanálmi.

 

Vodná mapa Kalocsai-Sárközu, 1742
Vodná mapa Kalocsai-Sárközu, 1742
(OSZK)
Zväčšenie
 
Biskup Gábor Patachich (1733-1745)
Biskup Gábor Patachich (1733–1745)
Neznámy autor, 19. stor.
(Kalocsai Érseki Kincstár)
 
Začiatok strany