V súvislosti s modernizáciou komorského panstva v Komárne vyvstala myšlienka odvodnenia močarísk v okolí mesta Tata, čím sa mali získať pasienky a orná pôda, a taktiež rekonštrukcie kúpeľov v Almási. Plán odvodnenia močarísk bol hotový v septembri 1746 a okrem území Uhorskej komory sa priamo týkal aj majetkov grófa Jozefa Eszterházyho (1682–1748) na panstve v Tate a majetkov grófa Mikuláša (†1758) a Františka Zichyho (1701–1783) na panstve v Tate, predovšetkým však v obci Szőny. Mikovíny vec posúdil tak, že nakoľko existenciu močarísk významne ovplyvnilo niekoľko mlynov navrhol ich zbúranie, resp. ich premiestnenie. Zároveň zameral aj územie kúpeľov v Almási a usúdil, že po odvodnení močarísk  by sa dali s podstatne menšími nákladmi vybudovať aj kúpele.
Práce boli zahájené v apríli 1747 a to zbúraním mlynskej hrádze v Szőnyi. Obec Szőny patrila k majetku Mikuláša a Františka Zichyho, ale v roku 1740 bola v zálohe u Jakuba Neffczera, ktorému mlyn vynášal významný zisk a preto dôrazne protestoval proti zbúraniu hrádze. Nakoniec sa komore podarilo dohodnúť so Zichyovcami, čo umožnilo pokračovať v práci a do konca roka ukončiť odvádzajúci a mlynský kanál. V nasledujúcom roku Mikovíny pracoval na vytvorení mlynského kanála k mlynom v Szőnyi.

Pamätná tabuľa S. Mikovínyho v meste Tata
Pamätná tabuľa S. Mikovínyho v meste Tata
 
Vodohospodárska mapa komorského panstva v Komárne, 1746
Vodohospodárska mapa komorského panstva v Komárne, 1746
Na mape sú znázornené dva plánované kanály: mlynský a odvádzajúci kanál z Taty do Dunaja, dnešný Általér, ako aj odvodňovací kanál z Nasztály do Dunaja
(MOL)
Zväčšenie
 
Mapa liečivých prameňov v Almási, 1746
Mapa liečivých prameňov v Almási, 1746
(MOL)
Zväčšenie
 
Začiatok strany