Powered by Zoomify

Plán vodného kanála na Špitálskej ulici v Bratislave, 1733
(AMB)