Hydrogeografický obraz Uhorska v 18. storočí charakterizujú obrovské záplavové územia a močariská. Hospodársky rozvoj si však vyžadoval urobiť protipovodňové opatrenia, vykonať reguláciu vodných tokov a odvodnenie močarísk, aby sa zabezpečila ochrana obrábanej pôdy, resp. jej rozšírenie, ako aj zabezpečenie splavnosti vodných tokov. Niet divu, že Mikovíny sa ako inžinier-merač Bratislavskej stolice (1726–1735) zaoberal predovšetkým protipovodňovými opatreniami na Žitnom ostrove a pozdĺž rieky Váh. Skontroloval ich násypy, vyhotovil plány rekonštrukcie starých a výstavbu nových násypov a navrhol prekopy na meandroch riek. V roku 1733 vyhotovil plán vodného kanála na Špitálskej ulici v Bratislave.

 

Socha S. Mikovínyho v Bratislave
Socha S. Mikovínyho v Bratislave
Autor: František Gibala, 1970
 
Mapa toku Dunaja v úseku Baka a Ásvány, 1729
Mapa toku Dunaja v úseku Baka a Ásvány, 1729
(GyEL)
Zväčšenie
 
Plán vodného kanála na Špitálskej ulici v Bratislave, 1733
Plán vodného kanála na Špitálskej ulici v Bratislave, 1733
(AMB)
Zväčšenie

Mikovíny z poverenia magistrátu v Bratislave v roku 1742 skonštruoval mapu toku Dunaja v jeho bratislavskom úseku, nakoľko v prípade zvýšenia násypu novozámockej vetvy Dunaja v uvedenom úseku hrozilo, že Dunaj zmení svoje koryto a následne ohrozí svoje splavovanie. Mikovíny ale uistil magistrát aj miestodržiteľskú radu, že zmena toku neohrozí jeho splavnosť.

 
Mapa rieky Dunaj pri Bratislave, 1742
Mapa rieky Dunaj pri Bratislave, 1742
(AMB)
Zväčšenie
 
Začiatok strany