Tétel adatlapja
CÍMLAP
BME-UNESCO Információs Társadalom- és Trendkutató Központ - INFONIA Alapítvány
Kék notesz 2006

TARTALOM, BEVEZETÉSTartalom

Bevezető
A magyar információs társadalom helyzete és jövője
Szélessáv: a fejlődés motorja
Hiányzó társadalmi igény, mélyül, digitális megosztottság
Erőtlen stratégiák sűrűjében
Magyarország helyzete a nemzetközi rangsorokban
Az információs társadalom politikája
Infokommunikációs helyzetkép
Szabályozás
A hozzáférés ára
Közháló
Sulinet program
Sulinet Expressz
Internet-boom a hazai elektronikus kereskedelemben
E-aláírás
Elektronikus közigazgatás - a forró terület
A közigazgatás előtt álló legfőbb kihívások
Az e-közigazgatás magyarországi eredményei
2006 legfontosabb feladatai
Elektronikus információszabadságBevezetés

A KÉK NOTESZ elnevezés ezentúl azt a - maximum egy szerzői ív terjedelmű - helyzetértékelést jelenti majd a magyar nyilvánosságban, amelyet az évenként útjára induló Internethajó szervezői adnak ki a köznyilvánosság számára mindenkor hozzáférhető adatok felhasználásával, a BME-UNESCO ITTK szellemi bázisára támaszkodva.

Ezt az átfogó és mindig határozott értékeléseket tartalmazó tanulmányt arra szánjuk, hogy a szakmai és a szélesebb közvélemény évente képet nyerhessen a magyar információs társadalom építésének eredményeiről, az infokommunikáció magyarországi helyzetéről.

A KÉK NOTESZT minden évben az Internethajó indulása előtt egy héttel fogjuk publikálni. Ezzel módot kínálunk arra, hogy bárki, az Internethajó utasai, a szakmai szervezetek, a közigazgatás, vagy a kormányzat képviselői és szervezetei csatlakozó véleményükkel, állásfoglalásaikkal segítsék az Internethajó számvető eszmecseréit. A beérkezett véleményeket az Internethajó honlapján közzé tesszük.

Az Internethajó eseménysorozata akkor indult, amikor a Magyar Köztársaság kormánya először hozott létre egy olyan országos hatáskörű szervezetet, amely az információs társadalom építéséért felelősséget viselt. Ez volt az Informatikai Kormánybiztosság. Időközben volt egy IHM is, ám mára e téma az egész kormányzat átfogó feladatává vált. Bízzunk és figyeljünk!

Kérünk mindenkit, hogy legyen tényszerű. Mi is a szövegbe foglalt, illetve végére illesztett hivatkozások sokaságára építjük az értékelést. Tehát a hozzászólók is tegyék lehetővé, hogy az interneten tájékozódó érdeklődők a lehető legrövidebb úton eljussanak a megfelelő adatokhoz. Tényeket, érveket, ítéleteket és akaratokat, célokat és terveket várunk az Internethajó fórumaira.

Köszönjük az Önök figyelmét!