Esztergomi márka.

A XIII. század végén, 1281 és 1286 közt említi néhány forrásunk az esztergomi márkát.

1281–1286 k. Mutinai Gellért szerint:

42 esztergomi márka = 53 poseni márka.[1]

A poseni márka – Schoapp szerint – azonos volt a boroszlói, lengyel és krakói márkákkal.[2] A budai márka viszont, mint a két súlymértékre vonatkozó számításainkból és Schoapp művéből kitünik, a regensburgi márkával volt azonos.[3]

A XIII. századi Albert von Beham szerint:

1 lengyel márka = 1 regensburgi márka–3 lat–1 quent.[4]

A krakói márka – mint láttuk – Copernicus szerint 55 magyar aranyat nyomott, a budai márkából pedig 69 aranyat vertek.[5] Tehát:

69 krakói márka = 55 budai márka.

A három egyenletet feloldva:

      1 poseni márka = 12 esztergomi lat + 2.71886 quent.[6]
      1 lengyel márka = 12 regensburgi lat + 3 quent.
     
1 krakói márka = 12 budai lat + 3.01449 quent.[7]

Mivel pedig:

      1 poseni márka = 1 lengyel márka = 1 krakói márka,
      1 budai márka = 1 regensburgi márka,

világos, hogy az esztergomi márka alatt nem valami külön súlymértéket, hanem az 1280-ban már királyi pénzverési alapsúlylyá tett, tehát az esztergomi pénzverőben is használatos budai márkát kell értenünk.[8] Súlya tehát

245.53779 gramm.[9]


[1] „42 marchas… in pondere Strigoniensi…, que faciunt 53 marchas… ad pondus Posnaniense”. Mon. Vat. I/1. 10. l.

[2] Id. m. 85. l. V. ö. az I. Függeléket.

[3] V. ö. a regensburgi és budai márkáról mondottakat és az I. Függeléket.

[4] Lásd fentebb a 3. fejezetben a krakói márkáról írtakat.

[5] U. o.

[6] 42/53 márka = 2688/53 quentchen = 50.71886 quentchen.

[7] 55/69 márka = 3520/69 quentchen = 51.01449 quentchen.

[8] A 0.28114 quentchen eltérés (1.078 g) arra vezethető vissza, hogy Gellért az 53 poseni márkát kerekszámban akarta kifejezni, a mire a középkori átszámításoknál gyakran találunk példát. Helyesen

53 poseni márka = 42 esztergomi márka + 3 ¾ lat.

Az egész súlynak 1/180-részét tevő 3 ¾ latot bátran el lehetett hagyni.

[9] Belházy (id. m. 20. l.) minden indokolás nélkül mondja a budai és esztergomi márkát azonosnak.