Szepesi márka.[1]

A szepesi márka neve – a budait nem számítva – leggyakrabban fordul elő valamennyi márka közül forrásainkban. Mégis súlyának megállapítására csak egy adattal rendelkezünk.

1286. Ladomér érsek oklevele szerint:

7 szepesi márka = 6 esztergomi márka.[2]

Tehát:

1 szepesi márka 210.46096 g.[3]

E márka vagy az ó-kölni, vagy pedig – az erdélyi lengyel és orosz márkákhoz hasonlóan – a kölni kereskedelmi márka származéka s bizonyára az erdélyihez hasonló úton került hazánkba.

A XIII–XIV. századi szepesi oklevelek a budai márkát a szepesihez való viszonyában nehéz márkának (marca gravis ponderis),[4] királyi márkának (marca cum pondere camerae regiae)[5] s néha magyar márkának[6] (marca cum pondere ungarico) is nevezik.


[1] Belházy a fent felhasznált adat alapján 210.501 g-ra teszi a szepesi márka súlyát (id. m. 19. l.).

[2] A szepesi prépost és káptalan közti egyezségről szólva: „prepositus confitetur septem illius ponderis, que faciunt sex istius ponderis… de sex marcis Strigoniensis ponderis”. Kn. M. II. 211. l.

[3] Belházy (id. m. 59. l.) felhasználja a budai 56-garasos és szepesi 48-garasos számítási márkákat is a 7:6 arány támogatására. Bár elismerem e számítás lehetőségét, nem használom fel, mert a szepesi 48-garasos márka lengyel eredetű számítási pénz volt.

[4] 1291: H. O. VI. 363., 1294: Schmauk. 20., 1296: H. O. VII. 253., 1295: F. VI/1. 375., 1297: H. O. VII. 263., 1330: Wagner. 128. l.

[5] 1280: H. O. VI. 262., 1291: H. O. VII: 224., 1292: F. VI/1. 223., 1297: F. VI/2. 70., 1317: F. VIII/2. 58., 1317: Schmauk. 46. l.

[6] 1280: F. V/3. 54. l.