Német (bécsi) márka.

A XIII. század végéről és a XIV. századból származó pozsonyi és vasvári források német márkája (pondus theotonicale) és bécsi márkája (marca ad pondus Viennense), a melyet egy 1385-iki oklevél nehéz márkának nevez, a

280.614625 g-os

bécsi márka.

Ezzel szemben egy pozsonyi oklevél a budai márkát magyar márkának (marca hungaricalis) nevezi.[1]


[1] 1314. Pozsonyi kápt. Kn. M. II. 695. l.