XV. Szarvasmarha- és disznóárak.
Év Forráshely Milyen állat? Ára
márkában stb. korona
XI. század Szt. István trv. és Szt. László III. 29. t.-cz. 1 tinó 1 pensa 14.43
1239 Ph. I. 767 1 ökör ½ márka 30.61
1273 W. IV. 32 1 marha ¼ márka 15.31
1292 Kn. M. II. 314 1 marha 1 márka 64.43
1293 H. o. VII. 229 1 tinó 40 denár[1] 9.56
1294 W. X. 164 1 marha ¼ márka 16.10
1279 W. XII. 272 1 disznó ¼ márka 15.31
1315 F. VIII/5. 102 1 disznó 1 ferto 16.10


[1] Szlavón oklevél, tehát báni denár.