5. Budavári 1255. évi és gölniczi 1278. évi vásárvámtarifák.[1]
Az árú megnevezése A vásárvám összege Koronában
az eladótól a vevőtől összesen IV. Béla IV. László
denár denáraival
1 ló 2 2 4 denár 0.62 0.54
1 ökör 1 1 2 denár 0.31 0.27
1 disznó vagy juh 1/3 1/3 2/3 denár 0.10 0.09
1 nagy ökörbőrös szekér ½ ferto 7.65 7.65
5 márka értékű bőr 1 pondus 1.27 1.27
5 márka értékű posztó 1 pondus 1.27 1.27
1 vég szürke posztó 2 denár 0.31 0.27
100 rőf vászon 2 denár 0.31 0.27
1 nagy hajó (carina) gabona ½ ferto 7.65
1 hajó gabona 1 pondus 1.27
1 szekér gabona 2 denár 0.31 0.27
1 szekér komló 3 denár 0.47 0.40
1 szekér széna 2 denár 0.31 0.27
1 szekér fű 1 denár 0.16 0.13
3 hordó bort vivő szekér (a váron belül) 3 pondus 3.83 3.83
3 hordó bort vivő szekér (a váron kívül) ½ ferto 7.65 7.65
1 hordó bor (eladva) 2 pondus 2.55 2.55
1 hordó méz ½ ferto 7.65 7.65
1 mázsásszekér hal ½ ferto 7.65 7.65
1 hajó hal 1 pondus 1.27
100 só 1 só 1/100-rész ért.
10 só 1 denár 0.16 0.13
1 mázsa faggyú 1 1 2 denár 0.31 0.27
5 márka értékű ezüst 1 pondus 1.27 1.27
1 szekér ólom 3 pondus 3.83 3.83
1 szekér vas 3 denár 0.47 0.40
5 mázsa értékű viasz 1 pondus 1.27 1.27
1 mázsa viasz 2 2 4 denár 0.62 0.54


[1] A két vámszabályzat (Országos Levéltár D. O. 398. és 1011. sz.) – nem tekintve a budaiban a pénzverőkről, az esztergomi, fehérvári kereskedőkről és a hajószállítmányokról mondottakat – szó szerint egyezik. Mindkét vásár vásárpénze a nyúlszigeti apáczazárdáé volt.