XX. Földbér (census, terragium.)
Év Hol? Forráshely Földbér összege
korona
1. Hospesek, városi polgárok földbére.
A) 1 ekeföld után.
1233 Szebelléb Kn. M. I. 298 ½ márka 30.61
1246 Keresztúr F. IV/1. 441 1 ferto 15.31
1268 Rimavölgy W. VIII. 213 6 pondus 7.65
1260
1270 k. Kolozsvár W. VIII. 267 1 ferto 15.31
1292 Németi Kn. M. II. 314 [2 ferto[1]] 32.215
B) 1 mansio után.
1100 k (Várföldeken) Kálmán I. 35 8 denár[2] 1.20
1209 Varasd Smič. III. 89 12 denár[3] 3.60
1220 Varasd Smič. III. 187 12 denár[4] 3.60
1231 Valkó Smič. III. 346 ½ ferto 7.65
1234 Verőcze F. III/2. 412 4 pondus 5.10
1242 Verőcze Smič. IV. 166 ½ ferto 7.65
1243 Jászó F. IV/1. 305 3 pondus 3.82
1247 Beregszász F. IV/1. 456 2 pondus 2.55
1262 Nagyszőlős W. VIII. 31 3 pondus 3.82
1263 Komár Endl. 504 12 denár[5] 1.88
1263 Füzitő Ph. II. 325 2 pondus 2.55
1264 Csút Kn. M. I. 510 3 pondus 3.82
1264 Berény F. IV/3. 201 3 pondus 3.82
1265 Liptó-Hibe W. VIII. 127 1 pond. auri 15.94
1270 Németlipcse F. V/1. 27 1 pond. auri 15.94
1260
1270 k. Bonczhida H. o. V. 40 3 pondus 3.82
1260
1270 k. Kolozsvár W. VIII. 267 3 pondus 3.82
1270 Kosva F. V/1. 80 2 ½ pondus 3.18
1271-ig Győr F. V/1. 147 ½ ferto 7.65
1273 Koy W. IV. 32 ½ ferto 7.65
1277 Komárom Endl. 544 ½ ferto 7.65
1290 Verőcze Smič. VI. 694 20 denár[6] 4.78
C) Ház után (föld nélkül).
1233 Szebelléb Kn. M. I. 298 3 pondus 3.82
1262 Nagyszőlős W. VIII. 31 1 ½ pondus 1.91
1268 Rimavölgy W. VIII. 213 2 pondus 2.55
D) Házatlan zsellér.
1243 Jászó F. IV/1. 305 12 denár[7] 1.88
1246 Keresztúr F. IV/1. 441 1 ½ pondus 1.91
2. Várnépek (castrenses, civiles) földbére mansiónként:
1100 k. Kálmán. I. 35, 80 és 81 16 denár[8] 2.40
1256 Pozsony W. II. 270 5 pondus 6.375
1261 Szolgagyőr W. XI. 503 5 pondus 6.375
1263 Nyitra W. VIII. 81 5 pondus 6.375
1267 Szolgagyőr W. III. 158 5 pondus 6.375
1270 k. Nyitra[9] W. VIII. 273 5 pondus 6.375
1271 Győr F. V/1. 148 5 pondus 6.375
1274 Gömör H. o. VII. 150 5 pondus 6.375

3. Szepesi „aranyadók” (auridatores) földbére.

Év Forráshely Hány ekeföld? Földbér Földbér 1 ekeföld után
szepesi súly korona
1258 Bárdosy. 91 4 1 ferto auri 3 pond. auri 43.14
1280 H. o. VI. 262 (1) 3 pond auri[10] 3 pond. auri 43.14
1292 F. VI/1. 223 2 ½ ferto auri 3 pond. auri 43.14
1294 Schmauk. 20 (1) 3 pond. auri[11] 3 pond. auri 43.14
1295 F. VI/1. 375 (1) 3 pond. auri[12] 3 pond. auri 43.14
1296 H. o. VII. 253 2 ½ ferto 3 pond. auri 43.14
1297 H. o. VII. 263 2 ½ ferto 3 pond. auri 43.14


[1] laneus (= 60 hold) után 1 ferto.

[2] Kálmán pénzével.

[3] Friesachival.

[4] Friesachival.

[5] IV. Béla könnyebb denárjával.

[6] Báni denárral.

[7] IV. Béla könnyebb denáraival.

[8] V. ö. Hóman Bálint: Adó vagy földbér? Budapest, 1913. 10–11. l.

[9] „Jobagio castri”.

[10] Az 1295. évi oklevél szerint a rendes auridator-i kötelezettség 3 pondus arany („que ceteri auridatores…”) volt, nyilván 1 ekeföld után, mint azt az 1258., 1292., 1296. és 1297. évi adatok bizonyítják. Fel kell ezért tennünk, hogy a hol nincs is a terület feltüntetve, a ½ fertós adó 2 ekeföldre, az 1 fertós 4 ekeföldre vonatkozik. (Így: 1261: F. IV/3. 50., 1262: Bárdosy 95., 1263: H. o. VI. 115., 1278: F. V/2. 350. l.)

[11] Az 1295. évi oklevél szerint a rendes auridator-i kötelezettség 3 pondus arany („que ceteri auridatores…”) volt, nyilván 1 ekeföld után, mint azt az 1258., 1292., 1296. és 1297. évi adatok bizonyítják. Fel kell ezért tennünk, hogy a hol nincs is a terület feltüntetve, a ½ fertós adó 2 ekeföldre, az 1 fertós 4 ekeföldre vonatkozik. (Így: 1261: F. IV/3. 50., 1262: Bárdosy 95., 1263: H. o. VI. 115., 1278: F. V/2. 350. l.)

[12] Az 1295. évi oklevél szerint a rendes auridator-i kötelezettség 3 pondus arany („que ceteri auridatores…”) volt, nyilván 1 ekeföld után, mint azt az 1258., 1292., 1296. és 1297. évi adatok bizonyítják. Fel kell ezért tennünk, hogy a hol nincs is a terület feltüntetve, a ½ fertós adó 2 ekeföldre, az 1 fertós 4 ekeföldre vonatkozik. (Így: 1261: F. IV/3. 50., 1262: Bárdosy 95., 1263: H. o. VI. 115., 1278: F. V/2. 350. l.)