Függelék.

I. Az európai súlymértékek XIV–XVIII. századi kereskedelmi kézikönyvekben.

A közép- és újkori locális és territoriális súlyrendszerek ismeretére nézve elsőrendű fontossággal bírnak az egykorú gyakorlati kereskedelem czéljait szolgáló kézikönyvek. Az egyes helyi súlyok valódi nagyságának megállapításánál néhány tizedgrammnyi, sőt 1–2 grammnyi eltérésnek a jelentősége minimális. Mindazonáltal a metrologiai és éremtani kutatások és számítások egysége érdekében nagyon fontos az egyes súlymértékek nagyságának egységes alapon nyugvó megállapítása. Ebből a szempontból nézve szükséges a nevezetesebb súlyösszehasonlító kereskedelmi kézikönyvek adatainak összefüggő vizsgálata. E kézikönyvek közül különösen nagy becse van a XIV. századi Pegolotti és a XVIII. századi Schoapp művének. Több értékes adatot tartalmaz a müncheni udvari könyvtár egy XVI. századi codexe is.